Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Användare

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Utbildningskategorier

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Utbildningar

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs